HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 PGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã CK: PGC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/12/20210312_20210312 - PGC - TB ngay dkcc de DHCD TN.pdf

 • 20/04/2021 PGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.
 • 27/04/2021 PVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVG của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến nửa cuối tháng 04 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các Báo cáo tổng kết năm 2020; Kế hoạch 2021 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 28/04/2021 CNG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CK: CNG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/12/20210312_20210312 - CNG - Thong bao NDKCC dai hoi 2021.pdf

 • 28/04/2021 PCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCG của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 04/2021 (thời gian cụ thể sẽ được công ty thông báo sau bằng văn bản)
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.