HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/06/2023 PGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty (đ/c: Lầu 8, Tòa nhà Petro VietNam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM)
            - Nội dung họp: Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.
 • 23/06/2023 VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.