HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (9) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/02/2021 IDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 02/02/2021, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể theo thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
 • 03/02/2021 S4A: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/15/20210115_20210115 - S4A - TB NDKCC tam ung co tuc 2020.pdf

 • 05/02/2021 DNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 05/02/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 05/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 • 05/02/2021 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/02/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 05/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 22/02/2021 DNH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/02/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng công ty: địa chỉ 80A – Trần Phú, phường Lộc Sơn, tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.