HOSE (16) | HNX (7) | UPCOM (17) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/08/2022 GSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán kinh tế - Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 15/08/2022. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của GSM) về Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn trước ngày 15/08/2022, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/08/2022 NED: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/06/2022 không thành công vì không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần thứ 2) do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/06/2022 không thành công vì không đủ tỷ lệ được tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022 (Cụ thể thông báo trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc)
 • 17/08/2022 PPC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/8/20220708_20220708___ppc__tb_ndkcc_chot_ds_chi_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 22/08/2022 S4A: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/15/20220715_20220714___s4a___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_1_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 23/08/2022 SEB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.