HOSE (12) | HNX (5) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 37
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/07/2019 NBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/07/2019 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Năng lượng Vinaconex – Tầng 19 – Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội từ 14h00 ngày 31/07/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các tổ chức TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/08/2019 S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/18/20190718_20190718 - S4A - TB NDKCC tam ung ct dot 1.2019 bang tien.pdf

 • 09/08/2019 DNA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện nước An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/08/2019 VSH: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của  Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã CK: VSH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/9/20190709_20190709 - VSH - TB ve ngay dkcc de DHCD bat thuong.pdf