HOSE (17) | HNX (6) | UPCOM (29) Tổng số công ty: 52
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/08/2019 BHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà. Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Số 491 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/08/2019 xuất trình Chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/08/2019 DNH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNH của CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 27/08/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, 80A Trần Phú, P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Thanh Hương.
  + Bầu bổ sung bà Bùi Thị Thu Trang vào BKS.
 • 05/09/2019 GHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2019 và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/09/2019 GHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/09/2019 và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/10/2019 BTP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/26/20190726_20190726 - BTP - TB ngay dkcc chi tra co tuc tien mat 2018.pdf