HOSE (19) | HNX (8) | UPCOM (29) Tổng số công ty: 56
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/08/2020 NT2: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/17/20200717_20200717 - NT2 - TB ngay dkcc de chi tra co tuc con lai nam 2019.pdf

 • 21/08/2020 NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/08/2020 NBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 15/10/2020 HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần kể từ ngày 15/10/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/12/2020 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2016
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2016
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi nhãn hiệu Sông Đà
            - Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8h00 ngày 12/10/2016
            - Địa điểm thực hiện: Phòng 605 – Phòng Tài Chính Kế toán, số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/11/2016
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng 605-Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Sông Đà 3, số 493 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 08/11/2016 và xuất trình CMND.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2016/12/27/SD3_2016.12.27_8a05724_3535_v_2016_12_26_1420_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/5/19/SD3_2017.5.19_6c67dfb_2142_v_2017_05_18_1707_1.pdf