HOSE (18) | HNX (6) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 52
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/11/2019 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, lô 28-30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 25/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/11/2019 PBK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBK của CTCP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/11/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn - thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.
            - Nội dung họp: + Thông qua việc thay thế/ bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện pháp luật sau khi thay đổi người sở hữu cổ phần của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 • 28/11/2019 HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPD của CTCP Thủy điện Đăk Đoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa, địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 05/12/2019 GHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GHC của CTCP Thủy điện Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 05/12/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Tp.HCM (địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
 • 06/12/2019 KHP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/15/20191115_20191115 - KHP - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 nam 2019 bang tien mat.pdf