HOSE (18) | HNX (6) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 52
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/10/2019 DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/23/20190923_20190923 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC Tam Ung Co Tuc Dot 2 Nam 2019 Bang Tien.pdf

 • 16/10/2019 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2019. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng chuyển khoán: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/10/2019 DNA: Ngày 18/10/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 22/10/2019 EIC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Điều chỉnh kế hoạch 2019 khi chưa có nguồn thu từ Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2;
  + Thông qua việc thanh toán nợ tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1) khi chưa có nguồn thu từ Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2.
            - Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 11/11/2019
            - Địa điểm thực hiện: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trong thời hạn trên về địa chỉ: Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
 • 25/10/2019 VPD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/3/20190603_20190603 - VPD - TB ngay DKCC tra co tuc 2018 bang tien.pdf