HOSE (32) | HNX (15) | UPCOM (86) Tổng số công ty: 133
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/06/2024 GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 17/06/2024. Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký như sau:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo sổ cổ đông, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
  * Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo địa chỉ trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 17/06/2024 TAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An (số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại 028 35885672 vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 17/06/2024 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/06/2024 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng), trong đó:
  + Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 là: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, Lô 28, 29, 30 Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 19/06/2024 TDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDB của CTCP Thủy điện Định Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng), trong đó:
  + Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 là: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 là: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình, Lô 28, 29, 30 Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 19/06/2024 IDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2024
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024
            - Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Tổng công ty IDICO, Tầng 32 – Tòa nhà Pear Plaza – số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 19/06/2024. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông xuất trình CMND/CCCD và giấy chứng nhận cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.