HOSE (29) | HNX (15) | UPCOM (100) Tổng số công ty: 144
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2020 GDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định, từ ngày 10/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 10/08/2020 BSA: Ngày 10/08/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 12/08/2020 SIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu từ ngày 12/08/2020 theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: *Lưu ý: Trường hợp nhận tiền mặt tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Phòng 608A, Lầu 6, Tòa nhà Center Point (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 12/08/2020. Quý cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/08/2020 KHP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã CK: KHP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/3/20200703_20200702 - KHP - TB ngay dkcc chi tra co tuc dot 2 bang tien.pdf

 • 12/08/2020 THU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THU của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6,4%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 640 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.