HOSE (31) | HNX (15) | UPCOM (92) Tổng số công ty: 138
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2022 NQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,76%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 276 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10/08/2022 (xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 12/08/2022 TAP: Ngày 12/08/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đô thị Tân An
 • 12/08/2022 SSU: Ngày 12/08/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn
 • 15/08/2022 PJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phòng Kế toán Tài chính), 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 15/08/2022. Khi nhận cổ tức, người sở hữu/người đại diện xuất trình CMND/CCCD/hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/08/2022 GSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GSM của CTCP Thủy điện Hương Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán kinh tế - Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn (Địa chỉ: Km70 – Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 15/08/2022. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý cổ đông xuất trình bản gốc chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm bản sao có công chứng và giấy ủy quyền nhận cổ tức (đối với cổ đông là Tổ chức) để nộp cho GSM làm chứng từ thanh toán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông gửi giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu của GSM) về Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn trước ngày 15/08/2022, đồng thời gửi kèm bản sao có công chứng các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Chứng nhận sở hữu cổ phần để làm chứng từ thanh toán.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian làm việc: Sáng: 7h đến 11h30, Chiều: 13h30 đến 17h (Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.