HOSE (28) | HNX (13) | UPCOM (99) Tổng số công ty: 140
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/10/2019 ASP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/18/20190918_20190918 - ASP - TB ngay dkcc thanh toan co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 15/10/2019 DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/23/20190923_20190923 - DRL - Thong Bao Ngay DKCC Tam Ung Co Tuc Dot 2 Nam 2019 Bang Tien.pdf

 • 16/10/2019 BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPW của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Bình Phước – Số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
            - Nội dung họp: Thông qua Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và các vấn đề khác (nếu có).
 • 16/10/2019 ISH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ISH của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2019. Khi đến nhận cổ tức cổ đông mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền nhận cổ tức (theo mẫu của Công ty) kèm theo CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Nhận cổ tức bằng chuyển khoán: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản về địa chỉ Công ty hoặc fax vào số 0271.373.1092 hoặc gửi bản scan vào địa chỉ email: Tcktidicoshpgmail.com (Tài khoản phải mang tên Người sở hữu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/10/2019 DNA: Ngày 18/10/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung