HOSE (30) | HNX (15) | UPCOM (98) Tổng số công ty: 143
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/10/2021 CTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTW của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6,88 %/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 688 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/10/2021 LAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAW của CTCP Cấp thoát nước Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Tài vụ Công ty số 250 Hùng Vương, P.4, TPTA, Long An. Bắt đầu từ ngày 27/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/10/2021 NT2: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/22/20210922_20210921 - NT2 - TB NDKCC tra co tuc con lai nam 2020 bang tien.pdf

 • 29/10/2021 BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/9/20210909_20210908 - BTP - TB NDKCC chi tra co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 29/10/2021 QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 29/10/2021, cụ thể:
  Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có uỷ quyền hợp pháp.
  Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.