HOSE (29) | HNX (14) | UPCOM (100) Tổng số công ty: 143
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/12/2019 CMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMW của CTCP Cấp nước Cà Mau như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,068%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 406,8 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chi trả trực tiếp tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, khi cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng bắt đầu từ ngày 16/12/2019 và phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/12/2019 SJD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/2/20191202_20191202 - SJD - TB NDKCC chi tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 23/12/2019 HID: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã CK: HID) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/11/20191211_20191211 - HID - TB vv NY va GDCK thay doi NY.pdf

 • 24/12/2019 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
  · Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu, vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 24/12/2019. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/12/2019 TMP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ(mã CK: TMP) như sau

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/12/20191212_20191212 - TMP - TB ngay dkcc de tra co tuc dot 1 nam 2019.pdf