HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/10/2019 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 30/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.