HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/08/2022 POS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 31/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Thành phố Vũng Tàu
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.