HOSE (8) | HNX (18) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 49
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/12/2023 HGM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGM của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bắt đầu từ ngày 20/12/2023 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 8h00-11h00, chiều 14h00-16h00) theo địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang – Điện thoại: 02193 875 834 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/12/2023 TDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến Thứ năm, ngày 28/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
            - Nội dung họp: + Thông qua việc hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
  + Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/01/2024 KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã CK: KSB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/3/1/20220301_20220301___ksb___thong_bao_giao_dich_co_phieu_nybs__phat_hanh_esop_.pdf

 • 28/01/2024 TC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TC6 của CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến là 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 28/01/2024 (Ngày cụ thể sẽ được Công ty thông báo trong thư mời họp sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Nhà sinh hoạt công nhân Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: + Thông qua việc hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 • 28/06/2024 ACM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2016
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2016
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/07/2016
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/07/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/5/22/ACM_2017.5.22_3c86796_2141_v_2017_05_19_1018_1.PDF

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.