HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2024 VDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDB của CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 53,36%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 5.336 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Vận tải và chế biến Than Đông Bắc từ ngày 24/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2024 KSB: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/4/20240404_20240404___ksb___tb_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 25/05/2024 ATG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp chính thức sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông
            - Nội dung họp: Theo thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông
 • 25/05/2024 GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội
            - Thời gian họp: 28/04/2023
 • 27/05/2024 GLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLC của CTCP Vàng Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 27/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 110 Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.