HOSE (10) | HNX (21) | UPCOM (28) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/09/2019 KSH: Ngày 19/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Damac GLS (KSH)
 • 19/09/2019 KSH: Ngày 19/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Damac GLS (KSH)
 • 27/09/2019 BMJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMJ của CTCP Khoáng sản miền đông AHP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP vào các ngày làm việc kể từ ngày 27/09/2019. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/10/2019 DLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin, tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03/10/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 07/10/2019 POS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) tại Văn phòng CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC - Số 65A, Cảng hạ lưu PTSC, đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 07/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.