HOSE (10) | HNX (20) | UPCOM (30) Tổng số công ty: 60
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/07/2021 PVB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVB của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/07/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
 • 29/07/2021 C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền của  Công ty Cổ phần CIC39 (mã CK: C32) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/26/20210526_20210526 - C32 - TB ngay ÐKCC tra co tuc con lai nam 2020.pdf

 • 30/07/2021 THT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/08/2021 PVD: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐTN 2021

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐTN 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã CK: PVD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/23/20210623_20210623 - PVD - Tb ngay dang ky cuoi cung.pdf

 • 05/08/2021 KSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSQ của CTCP CNC Capital Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/08/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: + Tờ trình tái cấu trúc hoạt động Công ty;
  + Tờ trình phê duyệt các giao dịch có giá trị lớn của Công ty sẽ triển khai trong năm 2021;
  + Tờ trình thay đổi nhân sự Công ty;
  + Các nội dung khác giao chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.