HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2024 DNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNT của CTCP Du lịch Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Du lịch Đồng Nai. Địa chỉ: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Cổ đông là pháp nhân xuất trình thêm giấy giới thiệu (nếu cử nhân viên) và giấy đề nghị nhận cổ tức.
            - Hình thức trả: Chi cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ khi thành công ty cổ phần (2006 ) cho đến nay
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.