HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/07/2024 SGH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức còn lại của các năm trước và năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 47,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.760 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/07/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khách sạn Sài Gòn, số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé Quận 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 23/07/2024. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ cổ đông) và Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước còn giá trị sử dụng. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vui long liên hệ với Công ty theo số điện thoại Tel: (+84-28) 38299734 để được hướng dẫn.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/08/2024 VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/08/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.