HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2020 DSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSP của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu sẽ nhận cổ tức bằng tiền như sau:
  - Bằng chuyển khoản nếu cổ đông đăng ký tài khoản Ngân hàng (gồm: Giấy đăng ký tài khoản Ngân hàng và chứng minh nhân dân sao y hoặc thẻ căn cước sao y)
  - Bằng tiền mặt nếu không đăng ký tài khoản Ngân hàng tại văn phòng Công ty, số 15 đường số 2 cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Đối với cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) sẽ được thanh toán cổ tức bằng tiền thông qua thành viên lưu ký.