HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2022 CFM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFM của CTCP Đầu tư CFM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
  + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 14/06/2022 SRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRB của CTCP Tập đoàn Sara như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn Sara, địa chỉ: Km số 02, đường Lenin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của ban kiểm soát.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.