HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (24) Tổng số công ty: 24
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2021 NAU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 81 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận tiền cổ tức tại Phòng kế toán tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An, bắt đầu từ ngày 10/08/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 25/08/2021 BMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMD của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10,2% (01 cổ phiếu được nhận 1.020 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận - địa chỉ: số 578 Trần Hưng Đạo, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ Hai đến sáng thứ Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 25/08/2021 (khi làm thủ tục thanh toán, cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân). TCPH hỗ trợ phí chuyển tiền đối với cổ đông thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/08/2021 VLP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLP của CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toàn Tài vụ CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long – Số 86, Đường 3/2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 31/08/2021 hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/03/2024 MQN: Ngày 19/03/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.