HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/10/2021 TV2: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/8/20210708_20210708 - TV2 - TB NDKCC tra co tuc 2020 bang tien va phat hanh cp.pdf

 • 27/10/2021 TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 34,34%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.434 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 27/10/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/10/2021 USC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 368 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Đối với cổ đông là Cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhận cổ tức tại đơn vị vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/10/2021 (xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến nhận).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Đối với cổ đông khác: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 27/10/2021 (xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến nhận).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/10/2021 DCH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCH của CTCP Địa chính Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/10/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức tại Hội trường tầng 7, Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội, số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
  + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021; báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2020.
            - Nội dung họp: + Các tờ trình: thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về kinh phí chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  + Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 12/11/2021 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30 ngày 12/11/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.