HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/12/2023 TV3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV3 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 từ ngày 15 tháng 12 năm 2023, vào các ngày làm việc và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền hợp pháp).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/12/2023 TV4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       *
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 20/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/12/2023 VTK: Ngày 25/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 28/12/2023 PLE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLE của CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 149 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến 09h00, thứ Năm ngày 28/12/2023
 • 30/06/2025 TV2: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/12/9/20221209_20221209___tv2___tb_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_ny.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.