HOSE (2) | HNX (5) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 29
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2021 UPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 20/09/2021 từ 8h00 đến 16h00 vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/10/2021 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 07h30 ngày 04/10/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ….
 • 06/10/2021 VGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGV của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/10/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 8 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 390 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – tầng 4, Tổng Công ty; khi đến nhận cổ tức yêu cầu: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
  Thời gian chi trả: từ ngày 06/10/2021 giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/10/2021 TV2: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã CK: TV2) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/8/20210708_20210708 - TV2 - TB NDKCC tra co tuc 2020 bang tien va phat hanh cp.pdf

 • 27/10/2021 TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 34,34%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.434 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 27/10/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.