HOSE (3) | HNX (10) | UPCOM (26) Tổng số công ty: 39
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/05/2019 VLA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 26/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 3, nhà B 187B Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến quý cổ đông (kèm theo thư mời)
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 22/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2019 NUE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NUE của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau (thông báo tại website công ty http://urenconhatrang.com.vn)
 • 28/05/2019 TV2: Ngày 28/05/2019, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2
 • 28/05/2019 VNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNC của CTCP Tập đoàn Vinacontrol như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các đơn vị của Vinacontrol vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Vinacontrol - VP Công ty: 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Vinacontrol Hồ Chí Minh: 80 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  Vinacontrol Đà Nẵng: Lô 6-8, đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  Vinacontrol Quảng Ninh: 11 Hoàng Long, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
  Vinacontrol Hải Phòng: 80 Phạm Minh Đức, Hải Phòng
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 28/05/2019 CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 7h30, ngày 28/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 12, tòa nhà số 10 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông…