HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/12/2020 HVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
            - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty;
  + Thông qua kế hoạch chuyển lên niêm yết tại sàn HOSE;
  + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/12/2020 MLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
            - Tỷ lệ thực hiện: 43%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 25/12/2020 (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) tại Phòng kế toán công ty, địa chỉ: Số 35 đường Sông Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 02392 228 421. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.