HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/03/2023 PSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/03/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/03/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.năm 2022
 • 12/04/2023 VIF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIF của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin cụ thể có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được thông báo tới các cổ đông Tổng Công ty.
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/04/2023 HSL: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/2/23/20230223_20230223___hsl___thong_bao_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2023.pdf

 • 20/04/2023 FRM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRM của CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website công ty (www.forimex.vn) và ghi trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trên website công ty và đính kèm trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
 • 20/04/2023 NSC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã CK: NSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/3/7/20230307_20230307___nsc___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.