HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 9
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/06/2021 NSS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020, báo cáo thực hiện SXKD năm 2020, báo cáo BKS năm 2020, báo cáo kiểm toán năm 2020 và các nội dung khác
 • 23/06/2021 PSL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 23/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020, báo cáo BKS năm 2020, Báo cáo kiểm toán năm 2020, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 và các nội dung khác có liên quan
 • 30/06/2021 HKT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKT của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trước 30/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.