HOSE (10) | HNX (3) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 17
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/07/2020 VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 16/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
            - Nội dung họp: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề quan trọng khác.
 • 27/07/2020 PMB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMB của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 29/07/2020 NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 17,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.710 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Hiệp – TP.Biên Hòa – Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/08/2020 FRM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRM của CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Lâm nghiệp Sài Gòn, địa chỉ 08 Hoàng Hoa Thám, P7, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 03/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.