HOSE (35) | HNX (20) | UPCOM (21) Tổng số công ty: 76
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/07/2020 BVB: Ngày 09/07/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB)
 • 18/07/2020 OGC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/19/20200519_20200519 - OGC - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf

 • 21/07/2020 PHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHS của CTCP Chứng khoán Phú Hưng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 330 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở và Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 21/07/2020 và xuất trình CMND hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/07/2020 BLI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,92% (01 cổ phiếu được nhận 592 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 22/07/2020 và xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/07/2020 VNR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNR của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, địa chỉ: Tầng 7 – 141 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.