HOSE (7) | HNX (5) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 25
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2019 IBD: Ngày 24/05/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP In Tổng hợp Bình Dương (IBD)
 • 30/05/2019 HVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ;
  + Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội
 • 12/06/2019 NSC: Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
  Ngày 07/07/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 696/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã CK: NSC) như sau:

  -         Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 254/QĐ-SGDHCM ngày 07/07/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  -         Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.265.162 cổ phiếu

  -         Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương..

  -         Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.295.000 cổ phiếu.

  -         Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 152.950.000.000 đồng.

  -         Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09/07/2014

  -         Ngày chính thức giao dịch:

  +         Đối với 5.014.919 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 15/07/2014

  +         Đối với 250.243 cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên: 12/06/2019

  (Số cổ phiếu phát hành cho Cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng 05 năm kể từ ngày kết thúc phát hành).
 • 17/06/2019 NSS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty 238 Nguyễn Ái Quốc – P.Tân Hiệp – TP.Biên Hòa – Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/06/2019 PMB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMB của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.