STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu mới nhất Xem đồ thị
Kỳ số liệu Giá trị
1 Tăng trưởng bán lẻ Tỷ VNĐ Tháng 7/2017 327,602.1
2 GDP theo giá cố định (2010) Tỷ VNĐ 9 tháng/2016 2,070,880
3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Triệu người 2016 22.33
4 Công nghiệp và Xây dựng Triệu người 2016 13.16
5 Dịch vụ Triệu người 2016 17.8
6 Chỉ số giá tiêu dùng % Tháng 7/2017 0.11
7 FDI Giải ngân Tỷ USD Tháng 7/2017 7.72
8 Tăng trưởng GDP % 2016 6.21
9 Toàn ngành công nghiệp % 2015 9.8
10 Tổng trị giá Xuất khẩu Triệu USD Tháng 7/2017 17,500
11 Tổng trị giá Nhập khẩu Triệu USD Tháng 7/2017 17,800
12 GDP bình quân Nghìn đồng 2014 43,402
13 Tỷ giá VNĐ/USD 2013 21,036
14 Dân số Triệu người 2016 92.7
15 Mật độ dân số Người/Km2 2015 270.64
16 Tỷ lệ thất nghiệp thành thị % 2015 3.29

Tin Tức

Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy...

Cập nhật 22/08/2017 06:38 | 0 thảo luận

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường...   

Đầu mối quản nợ công: Ba không xong, một...

Cập nhật 17/08/2017 18:07 | 0 thảo luận

“Nếu Quốc hội thấy có phương án hiệu quả hơn thì Chính phủ không thể từ chối được”.   

Triển vọng kinh tế phụ thuộc nhiều vào cải...

Cập nhật 16/08/2017 07:10 | 0 thảo luận

Trong những tuyên bố gần đây, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã cho rằng việc thoái vốn tại các...   

Báo cáo vĩ mô

Xu hướng giá vàng trong thời gian tới sẽ như...

Cập nhật 14/04/2017 10:00 | 0 thảo luận

Bài viết cung cấp góc nhìn về xu hướng giá vàng thế giới trong ngắn hạn cũng như dài hạn.   

Phân tích cơ bản trong đầu tư ngoại hối (kỳ...

Cập nhật 13/04/2017 10:01 | 0 thảo luận

Các loại tiền tệ hay vàng không tự nhiên tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Giá trị tiền tệ được dựa trên...   

Phân tích cơ bản trong đầu tư ngoại hối (kỳ...

Cập nhật 13/04/2017 10:01 | 0 thảo luận

Các loại tiền tệ hay vàng không tự nhiên tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Giá trị tiền tệ được dựa trên...