STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu mới nhất Xem đồ thị
Kỳ số liệu Giá trị
1 Tăng trưởng bán lẻ Tỷ VNĐ Tháng 8/2017 330,013.3
2 GDP theo giá cố định (2010) Tỷ VNĐ 9 tháng/2016 2,070,880
3 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Triệu người 2016 22.33
4 Công nghiệp và Xây dựng Triệu người 2016 13.16
5 Dịch vụ Triệu người 2016 17.8
6 Chỉ số giá tiêu dùng % Tháng 8/2017 0.92
7 FDI Giải ngân Tỷ USD Tháng 8/2017 1.25
8 Tăng trưởng GDP % 2016 6.21
9 Toàn ngành công nghiệp % 2015 9.8
10 Tổng trị giá Xuất khẩu Triệu USD Tháng 8/2017 18,200
11 Tổng trị giá Nhập khẩu Triệu USD Tháng 8/2017 17,800
12 GDP bình quân Nghìn đồng 2014 43,402
13 Tỷ giá VNĐ/USD 2013 21,036
14 Dân số Triệu người 2016 92.7
15 Mật độ dân số Người/Km2 2015 270.64
16 Tỷ lệ thất nghiệp thành thị % 2015 3.29

Tin Tức

Vì sao Việt Nam thu hút nhà đầu tư giá lên...

Cập nhật 19/09/2017 14:39 | 0 thảo luận

Năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành điểm nóng trong khu vực châu Á với 8 tháng hút ròng nước...   

4 Nghị quyết của Chính phủ và cuộc chiến chờ...

Cập nhật 18/09/2017 13:47 | 0 thảo luận

Chính phủ đã ban hành liên tiếp 4 Nghị quyết yêu cầu cắt bỏ các điều kiện kinh doanh mang tính áp đặt bất hợp...   

Chính phủ nêu ưu điểm ba bộ cùng quản nợ công

Cập nhật 14/09/2017 06:58 | 0 thảo luận

Chính phủ đưa ra nhiều ưu điểm của việc giữ quy định hiện hành về nhiệm vụ của ba cơ quan gồm Bộ Tài chính,...   

Báo cáo vĩ mô

Xu hướng giá vàng trong thời gian tới sẽ như...

Cập nhật 14/04/2017 10:00 | 0 thảo luận

Bài viết cung cấp góc nhìn về xu hướng giá vàng thế giới trong ngắn hạn cũng như dài hạn.   

Phân tích cơ bản trong đầu tư ngoại hối (kỳ...

Cập nhật 13/04/2017 10:01 | 0 thảo luận

Các loại tiền tệ hay vàng không tự nhiên tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Giá trị tiền tệ được dựa trên...   

Phân tích cơ bản trong đầu tư ngoại hối (kỳ...

Cập nhật 13/04/2017 10:01 | 0 thảo luận

Các loại tiền tệ hay vàng không tự nhiên tăng hoặc giảm một cách ngẫu nhiên. Giá trị tiền tệ được dựa trên...