Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VTJ cũng xem: ATG DPS TBT VNX

CTCP Thương mại và Đầu tư VINATABA

Mã quan tâm: VNM(21,166) - MWG(14,822) - FLC(14,183) - CTG(13,508) - QNS(12,732)
CTCP Thương mại và Đầu tư VINATABACTCP Thương mại và Đầu tư VINATABA
5108417
CTCP Thương mại và Đầu tư VINATABACTCP Thương mại và Đầu tư VINATABA1058417
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Bán lẻ / Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình

Ngành cấp 3:

Cửa hàng đồ dùng gia đình

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/01/2019 của HNX

3,900 

0 ( 0.00%)

18/01/2019, 03:01

Mở cửa 3,900
Cao nhất 3,900
Thấp nhất 3,900
KLGD 300
Vốn hóa 44
Dư mua 400
Dư bán
Cao 52T 7,600
Thấp 52T 3,800
KLBQ 52T 554
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 11
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
18/01/2019 3,900 0(0.00%) 300233.33300--
17/01/2019 3,900 0(0.00%) 500300500--
16/01/2019 3,900 0(0.00%) 2,100471.43433.33--
15/01/2019 3,900 0(0.00%) 0150---
14/01/2019 3,900 0(0.00%) 300200400--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VTJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
VTJ: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
VTJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
VTJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
VTJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
 
Tải tài liệu
  
VTJ: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019
  
VTJ: Tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2019
  
VTJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2018
  
VTJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v chấp thuận từ nhiệm Thành viên HĐQT
  
VTJ: BCTC quý 3 năm 2018
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Cửa hàng đồ nội thất và đồ dùng gia đình
Ngày niêm yết 26/04/2017
Vốn điều lệ 114,000,000,000
Số CP niêm yết 11,400,000
Số CP đang LH 11,400,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán