Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VPBS cũng xem: SSI VPB ACBS HDB MBB

CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Mã quan tâm: QNS(21,190) - CTG(21,112) - HVN(18,741) - VNM(18,224) - STB(17,248)
CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
8103786
CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 1083786
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VPBS: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điếu lệ
VPBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 về phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ
VPBS: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
VPBS: Thông báo bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
VPBS: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 
Tải tài liệu
  
VPBS: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017
  
VPBS: BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2017
  
VPBS: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2017
  
VPBS: BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2017
  
VPBS: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 970,000,000,000
Số CP niêm yết 80,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán