Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VNH cũng xem: DTA TMT FLC PXT VPH

CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật

Mã quan tâm: VNM(5,850) - FLC(4,283) - VNB(3,687) - HAG(3,683) - VJC(3,540)
CTCP Thủy Hải Sản Việt NhậtCTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật
7104354
CTCP Thủy Hải Sản Việt NhậtCTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật1074354
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất thực phẩm

Ngành cấp 3:

Sơ chế và đóng gói thủy sản

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 09/TB-SGDHCM ngày 05/01/2017

Đã hủy niêm yết

1,380 

90 ( 6.98%)

22/03/2017, 12:00

Mở cửa 1,380
Cao nhất 1,380
Thấp nhất 1,380
KLGD 198,550
Vốn hóa 11
Dư mua 17,910
Dư bán
Cao 52T 2,700
Thấp 52T 900
KLBQ 52T 90,186
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 2
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/03/2017 1,380 +90(6.98%) 198,5503,7556,618--
21/03/2017 1,290 +80(6.61%) 42,2907,4091,922--
20/03/2017 1,210 +70(6.14%) 54,4104,8732,318--
17/03/2017 1,140 +70(6.54%) 23,0704,564940--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VNH: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
VNH: Báo cáo thường niên năm 2016
VNH: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT
VNH: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT
VNH: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT
 
Tải tài liệu
  
VNH: Tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2017
  
VNH: Báo cáo thường niên năm 2016
  
VNH: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2016
  
VNH: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2017
  
VNH: BCTC Kiểm toán năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HOSE
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 08/04/2010
Vốn điều lệ 86,800,000,000
Số CP niêm yết 8,023,071
Số CP đang LH 8,023,071
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán