Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem VNH cũng xem: CTG HAG HDB MWG PVX

CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật

Mã quan tâm: VNM(24,029) - QNS(18,512) - MWG(16,215) - HPG(15,011) - PLX(13,754)
CTCP Đầu tư Việt Việt NhậtCTCP Đầu tư Việt Việt Nhật
7109312
CTCP Đầu tư Việt Việt NhậtCTCP Đầu tư Việt Việt Nhật1079312
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất thực phẩm

Ngành cấp 3:

Sơ chế và đóng gói thủy sản


800 

0 ( 0.00%)

13/12/2018, 03:02

Mở cửa 800
Cao nhất 800
Thấp nhất 800
KLGD
Vốn hóa 6
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,400
Thấp 52T 700
KLBQ 52T 11,820
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 1
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
13/12/2018 800 0(0.00%) 0----
12/12/2018 800 0(0.00%) 0----
11/12/2018 800 0(0.00%) 0----
10/12/2018 800 0(0.00%) 0----
07/12/2018 800 -100(-11.11%) 4,6009606,529--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
VNH: CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
VNH: Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán
VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
VNH: Thay đổi nhân sự
VNH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 
Tải tài liệu
  
VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
  
VNH: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
VNH: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
  
VNH: BCTC quý 1 năm 2018
  
VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc không trích lập dự phòng công nợ phải thu
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 31/03/2017
Vốn điều lệ 86,800,000,000
Số CP niêm yết 8,023,071
Số CP đang LH 8,023,071
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán