Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem NBW cũng xem: CLW BTW BWE TDW GDW

CTCP Cấp nước Nhà Bè

Mã quan tâm: QNS(21,190) - CTG(21,112) - HVN(18,741) - VNM(18,224) - STB(17,248)
CTCP Cấp nước Nhà BèCTCP Cấp nước Nhà Bè
910937
CTCP Cấp nước Nhà BèCTCP Cấp nước Nhà Bè109937
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tiện ích / Nước, chất thải và các hệ thống khác

Ngành cấp 3:

Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/01/2018 của HNX

16,700 

0 ( 0.00%)

22/03/2018, 02:56

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa 182
Dư mua 400
Dư bán
Cao 52T 25,000
Thấp 52T 13,400
KLBQ 52T 154
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 20
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/03/2018 16,700 0(0.00%) 0100---
21/03/2018 16,700 0(0.00%) 1100---
20/03/2018 16,700 0(0.00%) 0100---
19/03/2018 16,700 0(0.00%) 0100---
16/03/2018 16,700 0(0.00%) 200133200--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
NBW: Báo cáo quản trị công ty năm 2017
NBW: Giải trình báo cáo tài chính quý 4/2017
NBW: Báo cáo tài chính quý 4/2017
NBW: Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (Hợp đồng số 44/2017/UHYHCM-HĐKT ngày 16/10/2017)
NBW: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
 
Tải tài liệu
  
NBW: Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
  
NBW: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2017
  
NBW: BCTC quý 4 năm 2017
  
NBW: Điều lệ năm 2016
  
NBW: Bản cáo bạch niêm yết năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 14/11/2017
Vốn điều lệ 109,000,000,000
Số CP niêm yết 10,900,000
Số CP đang LH 10,900,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán