Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem MBKE cũng xem: HSG PNJ CTD VCI BVS

CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng

Mã quan tâm: VNM(5,409) - MWG(4,189) - HPG(4,077) - PLX(4,048) - STB(3,709)
CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim EngCT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng
8107622
CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim EngCT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng1087622
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
MBKE: Quyết định của chủ sở hữu về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS
MBKE: Quyết định của HĐTV thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
MBKE: Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng của MBKE
MBKE: Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh tại Vũng Tàu của MBKE
MBKE: Báo cáo thường niên năm 2016
 
Tải tài liệu
  
MBKE: BCTC quý 2 năm 2017
  
MBKE: BCTC quý 1 năm 2017
  
MBKE: Báo cáo thường niên năm 2016
  
MBKE: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2016
  
MBKE: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 829,110,000,000
Số CP niêm yết 20,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán