Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem MBKE cũng xem: ASM HCM IDI MSI VASS

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng

Mã quan tâm: PLX(19,506) - STB(15,493) - VNM(14,005) - SHB(11,388) - MWG(10,831)
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim EngCông ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng
9104767
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim EngCông ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng1094767
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
MBKE: Biên bản và Quyết định của HĐTV thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
MBKE chuyển nhượng 273,880 cp QBS
MBKE: Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Đồng Nai và chi nhánh Hà Nội
MBKE: Quyết định bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát
MBKE: Biên bản và Nghị quyết họp HĐTV về việc bổ nhiệm các Giám đốc chi nhánh Hà Nội và Đồng Nai
 
Tải tài liệu
  
MBKE: Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017
  
MBKE: BCTC quý 3 năm 2017
  
MBKE: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2017
  
MBKE: Giải trình kết quả kinh doanh Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
MBKE: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 829,110,000,000
Số CP niêm yết 20,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán