Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem MBKE cũng xem: CTG DIG FPT HPG TTS

CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng

Mã quan tâm: VNM(3,099) - MWG(2,865) - FLC(2,167) - LUT(2,159) - HHS(2,054)
CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim EngCT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng
6101883
CT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim EngCT TNHH MTV Chứng Khoán Maybank Kim Eng1061883
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
MBKE: Quyết định của Cục Thuế TP. HCM về việc xử lý vi phạm về thuế
Quyết định về việc đóng cửa chi nhánh Đà Nẵng, Vũng Tàu
MBKE: Thông báo quyết định đóng cửa các chi nhánh
MBKE: Thông báo bổ nhiệm công ty kiểm toán
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016
 
Tải tài liệu
  
MBKE: Báo cáo thường niên năm 2015
  
MBKE: BCTC Kiểm toán năm 2015
  
MBKE: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2015
  
MBKE: BCTC quý 4 năm 2015
  
MBKE: Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch Khác
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 829,110,000,000
Số CP niêm yết 20,000,000
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán