Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LPB cũng xem: STB SHB FLC BID VPB

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Mã quan tâm: VNM(22,196) - MWG(19,610) - FLC(16,043) - QNS(15,311) - PLX(14,744)
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtNgân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
5107994
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtNgân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt1057994
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi


9,000 

0 ( 0.00%)

14/11/2018, 03:00

Mở cửa 9,000
Cao nhất 9,100
Thấp nhất 8,900
KLGD 527,755
Vốn hóa 6,750
Dư mua 833,545
Dư bán 843,745
Cao 52T 18,000
Thấp 52T 8,900
KLBQ 52T 2,344,692
NN mua 1000
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 4
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Loại tài liệu
Tất cả
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Giải trình KQKD
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Nghị quyết ĐHCĐ
Tài liệu ĐHCĐ
Bản cáo bạch
Tỷ lệ vốn khả dụng
Khác
 
Kỳ báo cáo
Tất cả
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
 
 Năm 2018
 
 Năm 2017
 
 Năm 2016
 
 Năm 2015
 
 Năm 2014
 
 Năm 2013
 
 Năm 2012
 
 Năm 2011
 
 Năm 2010
 
 Năm 2009
 
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán