Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LIC cũng xem: HAN LLM LTG MEL MND

TCT LICOGI - CTCP

Mã quan tâm: VNM(5,792) - MWG(4,938) - FLC(4,367) - HPG(4,341) - PLX(3,624)
TCT LICOGI - CTCPTCT LICOGI - CTCP
6107637
TCT LICOGI - CTCPTCT LICOGI - CTCP1067637
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Xây dựng nhà cửa, cao ốc

Ngành cấp 3:

Xây dựng nhà ở, khu dân cư


6,500 

0 ( 0.00%)

18/10/2017, 12:21

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa 585
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 10,200
Thấp 52T 4,900
KLBQ 52T 448
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 3
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
18/10/2017 6,500 0(0.00%) 0----
17/10/2017 6,500 0(0.00%) 0----
16/10/2017 6,500 0(0.00%) 0100450--
13/10/2017 6,500 0(0.00%) 0----
12/10/2017 6,500 0(0.00%) 0----
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
LIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
LIC: Giải trình BCTC bán niên soát xét 2017
LIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (công ty mẹ)
LIC: Thay đổi nhân sự
LIC: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 (Mẹ )
 
Tải tài liệu
  
LIC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
LIC: Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
LIC: BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
LIC: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2017
  
LIC: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng nhà cửa, cao ốc
Ngày niêm yết 05/06/2017
Vốn điều lệ 900,000,000,000
Số CP niêm yết 90,000,000
Số CP đang LH 90,000,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán