Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem LAS cũng xem: DPM DGL NTL DGC DCM

CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao

Mã quan tâm: VNM(5,850) - FLC(4,283) - VNB(3,687) - HAG(3,683) - VJC(3,540)
CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao
8105280
CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao1085280
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất

Ngành cấp 3:

Sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 30/09/2015 của HNX

13,400 

- 200 (- 1.47%)

23/03/2017, 02:54

Mở cửa 13,600
Cao nhất 13,800
Thấp nhất 13,400
KLGD 38,550
Vốn hóa 1,512
Dư mua 13,850
Dư bán 56,750
Cao 52T 21,000
Thấp 52T 11,900
KLBQ 52T 81,666
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 3
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/03/2017 13,400 -200(-1.47%) 38,5501,1151,733-3,500
22/03/2017 13,600 -100(-0.73%) 29,6351,3781,974--
21/03/2017 13,700 -200(-1.44%) 39,6451,4362,181--
20/03/2017 13,900 +400(2.96%) 43,0552,4571,9322,200-
17/03/2017 13,500 0(0.00%) 29,2561,4832,3184,600-
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
LAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
LAS: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015
LAS: Báo cáo tài chính năm 2016
LAS: Báo cáo tài chính văn phòng kiểm toán năm 2016
 
Tải tài liệu
  
LAS: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2016
  
LAS: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  
LAS: BCTC Kiểm toán năm 2016
  
LAS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
  
LAS: BCTC quý 4 năm 2016
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất hóa chất
Ngày niêm yết 01/03/2012
Vốn điều lệ 1,128,564,000,000
Số CP niêm yết 112,856,400
Số CP đang LH 112,856,400
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán