Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem KSA cũng xem: HQC CDO HAG HAI PVX

CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận

Mã quan tâm: VNM(20,397) - QNS(17,879) - CTG(17,679) - MBB(16,661) - MWG(16,169)
CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận
7102950
CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận 1072950
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Khai khoáng / Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Ngành cấp 3:

Khác thác quặng kim loại

 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
KSA: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2018
KSA: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
KSA: Quyết định HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ TN 2018
KSA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018
KSA: Quý 2 lỗ 411 triệu đồng, chứng khoán cũng bị hủy niêm yết
 
Tải tài liệu
  
KSA: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018
  
KSA: Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất quý 2 năm 2018
  
KSA: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2018
  
KSA: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2018
  
KSA: Nghị quyết HĐQT về chốt DSCĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 934,273,600,000
Số CP niêm yết 93,427,360
Số CP đang LH 93,427,360
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán