Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem KIS cũng xem: BVS CTS DASE MBS VKC

CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam

Mã quan tâm: VNM(3,621) - VNB(3,225) - MWG(2,668) - HSG(2,344) - HPG(2,152)
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam
910739
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam109739
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
CTCK KIS Việt Nam khai trương PGD Láng Hạ - Hà Nội
KIS: Thông báo bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
KIS: Biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
KIS: Báo cáo thường niên năm 2015
Hai CTCK bị khiển trách do sửa lỗi giao dịch
 
Tải tài liệu
  
KIS: BCTC quý 2 năm 2016
  
KIS: BCTC quý 1 năm 2016
  
KIS: Báo cáo thường niên năm 2015
  
KIS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016
  
KIS: BCTC Kiểm toán năm 2015
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,112,766,000,000
Số CP niêm yết 26,364,600
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán