Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem KIS cũng xem: KLS WOORI CDO SVN TV1

CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam

Mã quan tâm: VNM(5,173) - MWG(4,267) - QNS(3,764) - PLX(3,690) - HPG(3,635)
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam
9107723
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam1097723
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
KIS: Giấy phép điều chỉnh thay đổi Người đại diện pháp luật
Vụ Trầm Bê sẽ không tác động đến thị trường chứng khoán
Chứng khoán KIS vi phạm về hạn chế cho vay
KIS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2017
KIS: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và BKS
 
Tải tài liệu
  
KIS: Giải trình kết quả kinh doanh Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
KIS: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2017
  
KIS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 6 năm 2017
  
KIS: BCTC quý 2 năm 2017
  
KIS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,112,766,000,000
Số CP niêm yết 26,364,600
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán