Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem KIS cũng xem: HCM HPC HTL MiraeAsset SDC

CTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam

Mã quan tâm: VNM(2,790) - PVD(2,433) - GAS(2,422) - HHS(2,417) - FLC(2,397)
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam
5106308
CTCP Chứng Khoán KIS Việt NamCTCP Chứng Khoán KIS Việt Nam1056308
Nhóm ngành:

Tài chính và bảo hiểm

Ngành:

Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
KIS: Báo cáo thường niên năm 2014
KIS: Kế hoạch 2015 lãi trước thuế 79 tỷ đồng
KIS: Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2014
KIS: Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát
 
Tải tài liệu
  
KIS: Báo cáo thường niên năm 2014
  
KIS: BCTC Kiểm toán năm 2014
  
KIS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2014
  
KIS: Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014
  
KIS: BCTC quý 4 năm 2014
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,112,766,000,000
Số CP niêm yết 26,364,600
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán