Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem KIS cũng xem: NASC WOORI MIRAEASSET MSI NAF

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Mã quan tâm: QNS(21,190) - CTG(21,112) - HVN(18,741) - VNM(18,224) - STB(17,248)
CTCP Chứng khoán KIS Việt NamCTCP Chứng khoán KIS Việt Nam
6106350
CTCP Chứng khoán KIS Việt NamCTCP Chứng khoán KIS Việt Nam1066350
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Tài chính và bảo hiểm / Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngành cấp 3:

Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

 
 
Tổng quan
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
Kịch bản nào cho chứng khoán Việt Nam khi chạm đỉnh kỷ lục 11 năm trước
KIS: Báo cáo thường niên năm 2017
KIS: Quyết định tăng vốn điều lệ
KIS: Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
KIS: Quyết định của HĐQT về nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
 
Tải tài liệu
  
KIS: Báo cáo thường niên năm 2017
  
KIS: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2017
  
KIS: Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng tháng 12 năm 2017
  
KIS: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
KIS: BCTC quý 4 năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch OTC
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết
Vốn điều lệ 1,112,766,000,000
Số CP niêm yết 26,364,600
Số CP đang LH 0
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán