Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem HAG cũng xem: HNG FLC FPT ROS VIC

CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mã quan tâm: VNM(6,252) - MWG(4,566) - FPT(4,471) - FLC(3,735) - VIC(3,664)
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai
7108357
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai1078357
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất nông nghiệp / Chăn nuôi

Ngành cấp 3:

Chăn nuôi và trang trại gia súc

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 1101/TB-SGDHCM ngày 04/10/2017
Cổ phiếu thuộc danh mục cơ sở của V.N.M ETF

7,360 

- 20 (- 0.27%)

15/12/2017, 03:00

Mở cửa 7,380
Cao nhất 7,410
Thấp nhất 7,360
KLGD 2,074,320
Vốn hóa 6,826
Dư mua 247,460
Dư bán 19,780
Cao 52T 10,100
Thấp 52T 5,000
KLBQ 52T 4,781,368
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 3
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện HAG | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Giao dịch bổ sung - 137,500,000 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 137,500,000 CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán