Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem HAG cũng xem: HNG FLC VIC HQC DCM

CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mã quan tâm: VNM(5,916) - MWG(4,989) - HPG(4,460) - FLC(4,405) - PLX(3,745)
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai
5101835
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai1051835
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất nông nghiệp / Chăn nuôi

Ngành cấp 3:

Chăn nuôi và trang trại gia súc

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 1101/TB-SGDHCM ngày 04/10/2017
Cổ phiếu thuộc danh mục cơ sở của V.N.M ETF

8,100 

- 80 (- 0.98%)

20/10/2017, 03:00

Mở cửa 8,180
Cao nhất 8,190
Thấp nhất 8,080
KLGD 1,715,080
Vốn hóa 7,512
Dư mua 82,980
Dư bán 32,350
Cao 52T 10,100
Thấp 52T 5,000
KLBQ 52T 4,719,655
NN mua 109290
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 4
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện HAG | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Giao dịch bổ sung - 137,500,000 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 137,500,000 CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán