Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem HAG cũng xem: HNG FLC HAI QCG HQC

CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mã quan tâm: VNM(5,173) - MWG(4,267) - QNS(3,764) - PLX(3,690) - HPG(3,635)
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai
9104506
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai1094506
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất nông nghiệp / Chăn nuôi

Ngành cấp 3:

Chăn nuôi và trang trại gia súc

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 803/TB-SGDHCM ngày 05/07/2017
Cổ phiếu thuộc danh mục cơ sở của V.N.M ETF

8,500 

150 ( 1.80%)

24/08/2017, 01:35

Mở cửa 8,400
Cao nhất 8,550
Thấp nhất 8,320
KLGD 1,507,340
Vốn hóa 7,883
Dư mua 59,240
Dư bán 111,240
Cao 52T 10,100
Thấp 52T 4,900
KLBQ 52T 4,897,777
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 4
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện HAG | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Giao dịch bổ sung - 137,500,000 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 137,500,000 CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán