Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem HAG cũng xem: HNG FLC VIC STB SHB

CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mã quan tâm: VNM(22,687) - QNS(21,207) - VIC(19,564) - PLX(18,942) - CTG(17,611)
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai
6101349
CTCP Hoàng Anh Gia LaiCTCP Hoàng Anh Gia Lai1061349
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất nông nghiệp / Chăn nuôi

Ngành cấp 3:

Chăn nuôi và trang trại gia súc

Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo Thông báo số 502/TB-SGDHCM ngày 04/04/2018
Cổ phiếu thuộc danh mục cơ sở của V.N.M ETF

Đang bị cảnh báo

5,050 

- 200 (- 3.81%)

22/05/2018, 03:00

Mở cửa 5,200
Cao nhất 5,250
Thấp nhất 4,990
KLGD 3,180,810
Vốn hóa 4,683
Dư mua 28,430
Dư bán 37,090
Cao 52T 9,800
Thấp 52T 4,800
KLBQ 52T 4,844,804
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 9
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện HAG | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Giao dịch bổ sung - 137,500,000 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 137,500,000 CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán