Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem ATS cũng xem: BSI PVT SD9 TDM VNM

CTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco

Mã quan tâm: VIC(21,730) - VNM(21,316) - CTG(21,190) - QNS(19,797) - MBB(19,548)
CTCP Suất ăn Công nghiệp AtescoCTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco
910788
CTCP Suất ăn Công nghiệp AtescoCTCP Suất ăn Công nghiệp Atesco109788
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Dịch vụ lưu trú và ăn uống / Dịch vụ ăn uống

Ngành cấp 3:

Nhà hàng đầy đủ dịch vụ

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/04/2018 của HNX

48,100 

- 800 (- 1.64%)

23/04/2018, 03:01

Mở cửa 49,000
Cao nhất 49,000
Thấp nhất 48,000
KLGD 9,900
Vốn hóa 168
Dư mua 3,200
Dư bán 8,900
Cao 52T 62,000
Thấp 52T 10,100
KLBQ 52T 27,365
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 27
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/04/2018 48,100 -800(-1.64%) 9,900819783--
20/04/2018 48,900 +400(0.82%) 11,400814695--
19/04/2018 48,500 -300(-0.61%) 11,200592722--
18/04/2018 48,800 +100(0.21%) 10,400785710--
17/04/2018 48,700 0(0.00%) 10,700853782--
 
Thông tin tài chính
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
 
Xem theo quý Xem theo năm Chỉ tiêu kế hoạch
Doanh nghiệp cùng ngành
 
Tin tức
ATS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên
ATS: Thông báo ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
ATS: Báo cáo thường niên 2017
ATS: Giải trình chênh lệch tại BCTC kiểm toán 2017
ATS: Giải trình chênh lệch tại báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán
 
Tải tài liệu
  
ATS: Báo cáo thường niên năm 2017
  
ATS: BCTC Kiểm toán năm 2017
  
ATS: Giải trình kết quả kinh doanh Kiểm toán năm 2017
  
ATS: Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
  
ATS: BCTC quý 4 năm 2017
 
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành Dịch vụ ăn uống
Ngày niêm yết 29/03/2016
Vốn điều lệ 35,000,000,000
Số CP niêm yết 3,500,000
Số CP đang LH 3,500,000
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán