Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem AMV cũng xem: SRA VIC HVH JVC MWG

CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Mã quan tâm: VNM(24,911) - QNS(17,428) - MWG(16,284) - HPG(14,536) - PLX(14,118)
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
5107874
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ1057874
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Bán buôn / Bán buôn hàng lâu bền

Ngành cấp 3:

Bán buôn các thiết bị, vật tư chuyên môn và thương mại

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/10/2018 của HNX

38,800 

0 ( 0.00%)

13/12/2018, 03:01

Mở cửa 38,800
Cao nhất 38,900
Thấp nhất 38,700
KLGD 151,300
Vốn hóa 1,052
Dư mua 36,100
Dư bán 69,500
Cao 52T 38,800
Thấp 52T 13,200
KLBQ 52T 75,372
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0