Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem AGP cũng xem: DHG IMP VJC BRR AC4

CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Mã quan tâm: VNM(26,818) - HPG(26,162) - MWG(17,541) - VIC(16,823) - CTG(16,637)
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm
9103808
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm1093808
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3:

Sản xuất thuốc và dược phẩm


25,000 

0 ( 0.00%)

22/02/2019, 03:03

Mở cửa 25,000
Cao nhất 25,000
Thấp nhất 25,000
KLGD
Vốn hóa 241
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 29,300
Thấp 52T 18,800
KLBQ 52T 171
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 6
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện AGP | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP

Giao dịch bổ sung - 3,049,116 CP
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán