Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem AGP cũng xem: IMP DHG VNM HBS TVP

CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Mã quan tâm: QNS(20,508) - MWG(19,892) - CTG(18,115) - VNM(17,557) - MBB(17,167)
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm
9108874
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm1098874
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất

Ngành cấp 3:

Sản xuất thuốc và dược phẩm


25,500 

0 ( 0.00%)

20/07/2018, 03:02

Mở cửa 25,500
Cao nhất 25,500
Thấp nhất 25,500
KLGD
Vốn hóa 245
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 26,500
Thấp 52T 16,200
KLBQ 52T 349
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 5
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện AGP | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP

Giao dịch bổ sung - 3,049,116 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,049,116 CP
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán