Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành
Nhà đầu tư xem AGP cũng xem: IMP DHG VNM DUOCICA DUYHOANG07

CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Mã quan tâm: VNM(27,572) - PLX(18,105) - MBB(17,613) - CTG(16,801) - VPB(15,942)
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm
7108769
CTCP Dược phẩm AgimexpharmCTCP Dược phẩm Agimexpharm1078769
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3:

Sản xuất thuốc và dược phẩm


28,600 

0 ( 0.00%)

24/09/2018, 02:56

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa 275
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 29,300
Thấp 52T 16,600
KLBQ 52T 218
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 5
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện AGP | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 30%

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300 đồng/CP

Giao dịch bổ sung - 3,049,116 CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,049,116 CP
 

Tin ngành

  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán