CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation

57,200

800 (+1.42%)
19/04/2019 15:00

Mở cửa56,500

Cao nhất57,200

Thấp nhất56,500

KLGD327,400

Vốn hóa53,222

Dư mua13,400

Dư bán22,140

Cao 52T 74,500

Thấp 52T50,000

KLBQ 52T983,559

NN mua-

% NN sở hữu6.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,533

P/E15.96

F P/E16.52

BVPS21,990

P/B2.60

Mã xem cùng NVL: VIC VHM VJC VNM VRE
Trending: VNM (18.711) - VIC (18.407) - AAA (16.191) - HPG (13.273) - YEG (11.761)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va