VS-Sector: Chứng chỉ quỹ

138.46

+0.86 (+0.63%)
20/02/2020

Khối lượng 486,860

Giá trị 7,013,000,000

KL NĐTNN Mua 195,840

KL NĐTNN Bán 1,633,450

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1E1VFVN30HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác485,700,00014,400 +90(+0.63%)14,430
2FUCTVGF1HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác15,000,00011,900 0(0%)11,900
3FUCTVGF2HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác17,000,00011,100 0(0%)11,100
4FUCVREITHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,000,0007,700 0(0%)7,700
5FUESSV50HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác14,200,00012,560 +10(+0.08%)12,610
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.