VS-Sector: Chứng chỉ quỹ

137.50

+0.19 (+0.14%)
22/09/2020

Khối lượng 78,260

Giá trị 1,117,000,000

KL NĐTNN Mua 111,310

KL NĐTNN Bán 110,400

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1E1VFVN30HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác421,300,00014,300 +20(+0.14%)14,000
2FUCTVGF1HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác15,000,00011,900 0(0%)11,900
3FUCTVGF2HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác17,000,0009,540 0(0%)9,540
4FUCVREITHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,000,0005,200 -200(-3.70%)5,800
5FUESSV30HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,700,00010,550 +50(+0.48%)10,340
6FUESSV50HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác13,500,00012,400 -50(-0.40%)12,300
7FUESSVFLHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác73,400,00010,030 +40(+0.40%)9,750
8FUEVFVNDHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác159,500,00013,200 +30(+0.23%)12,850
9FUEVN100HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,300,00011,080 0(0%)10,900
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.