VS-Sector: Chứng chỉ quỹ

143.46

-0.58 (-0.40%)
22/05/2019

Khối lượng 1,174,560

Giá trị 17,596,000,000

KL NĐTNN Mua 120

KL NĐTNN Bán 953,380

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1E1VFVN30HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác400,900,00014,920 -60(-0.40%)14,820
2FUCTVGF1HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác15,000,00014,650 0(0%)14,650
3FUCTVGF2HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác17,000,00011,200 0(0%)11,200
4FUCVREITHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,000,0009,200 0(0%)9,200
5FUESSV50HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác9,700,00013,100 -50(-0.38%)13,000
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.