VS-Sector: Chứng chỉ quỹ

146.54

-0.58 (-0.40%)
20/03/2019

Khối lượng 1,005,180

Giá trị 15,304,000,000

KL NĐTNN Mua 3,223,000

KL NĐTNN Bán

Loading
STTMã CKSànNgành cấp 3KLCPLHGiá
1 ngày
Giá
5 ngày
1E1VFVN30HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác365,400,00015,240 -60(-0.39%)15,480
2FUCTVGF1HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác15,000,00015,400 0(0%)15,400
3FUCTVGF2HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác17,000,00011,000 0(0%)11,000
4FUCVREITHOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác5,000,0009,010 -360(-3.84%)9,070
5FUESSV50HOSEQuỹ đầu tư và công cụ đầu tư khác9,700,00013,400 -50(-0.37%)13,500
 

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.