VS-Sector: VS-Accommodate

69.89

+2.20 (+3.24%)
03/01/2021

Volume 968,698

Val. 13,134,221,600

Foreign Buy 44,900

Foreign Sell 3,100

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ATSHNXFull-Service Restaurants3,500,00034,000 0(0%)34,000
2DAHHOSETraveler Accommodation34,200,0004,210 +30(+0.72%)4,150
3DSNHOSEAmusement Parks and Arcades12,083,00948,700 -300(-0.61%)50,400
4HOTHOSETraveler Accommodation7,999,93726,900 0(0%)26,900
5NVTHOSETraveler Accommodation90,500,0009,070 +590(+6.96%)6,940
6OCHHNXTraveler Accommodation200,000,0007,100 -100(-1.39%)7,200
7PDCHNXTraveler Accommodation15,000,0004,500 0(0%)4,900
8RICHOSEGambling Industries70,368,75437,750 +2,450(+6.94%)28,850
9SDAHNXEmployment Services26,205,9904,600 0(0%)4,700
10SGHHNXTraveler Accommodation12,364,10040,900 0(0%)40,900
11TTTHNXOther Support Services4,570,21037,000 +1,000(+2.78%)36,000
12VCMHNXEmployment Services3,000,00018,400 -100(-0.54%)19,500
13VNGHOSETraveler Accommodation97,276,60814,000 +900(+6.87%)12,800
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.