VS-Sector: VS-Banking

483.92

+2.66 (+0.55%)
02/26/2021

Volume 141,822,484

Val. 3,645,525,967,100

Foreign Buy 3,361,100

Foreign Sell 4,555,900

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1ACBHOSEDepository Credit Intermediation2,161,558,46033,050 +650(+2.01%)31,600
2BIDHOSEDepository Credit Intermediation4,022,018,04043,600 +650(+1.51%)43,750
3CTGHOSEDepository Credit Intermediation3,723,404,55637,250 -50(-0.13%)37,000
4EIBHOSEDepository Credit Intermediation1,229,432,90418,100 0(0%)18,300
5HDBHOSEDepository Credit Intermediation1,593,767,29625,150 -350(-1.37%)25,800
6LPBHOSEDepository Credit Intermediation1,074,638,91514,700 +100(+0.68%)14,700
7MBBHOSEDepository Credit Intermediation2,798,756,87227,650 +350(+1.28%)26,700
8MSBHOSEDepository Credit Intermediation1,074,477,18918,750 +50(+0.27%)18,800
9NVBHNXDepository Credit Intermediation406,803,58714,700 +100(+0.68%)13,600
10OCBHOSEDepository Credit Intermediation1,095,906,34320,900 0(0%)21,350
11SHBHNXDepository Credit Intermediation1,755,336,94015,900 0(0%)15,700
12STBHOSEDepository Credit Intermediation1,803,653,42918,350 -150(-0.81%)18,600
13TCBHOSEDepository Credit Intermediation3,504,906,23039,250 +150(+0.38%)38,600
14TPBHOSEDepository Credit Intermediation1,031,655,66627,550 +200(+0.73%)27,900
15VCBHOSEDepository Credit Intermediation3,708,877,44898,200 0(0%)100,600
16VIBHOSEDepository Credit Intermediation1,109,387,85239,700 +1,250(+3.25%)37,700
17VPBHOSEDepository Credit Intermediation2,454,748,36640,000 +400(+1.01%)40,950
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.