VŨ TIẾN DƯƠNG
Vũ Tiến Dương

TGĐ/TVHĐQT

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET)

ThS QTKD

56 tuổi

12.39 tỷ VND

Tài sản cá nhân

12.39 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Vũ Tiến Dương
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

- Thạc sỹ Quản lý kinh doanh
- Cao cấp lý luận chính tri

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ/TVHĐQT
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET)
2009
2GĐ/TVHĐQT
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD)
2011
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PET
******
***
******
2PSD
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1PET
******
******
******
2PSD
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ tháng 04 năm 2015 : Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PETROSETCO kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty PSD.
- Từ tháng 03 năm 2013 : Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) - Chủ tịch HĐQT PSD
- Từ tháng 11 năm 2011 : Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) - Phó tổng giám đốc Petrosetco; Chủ tịch POTS
- Từ tháng 10 năm 2009 đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 11 năm 2011 : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (Petrosetco) và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) - Phó tổng giám đốc Petrosetco; Chủ tịch POTS
- Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 09 năm 2009 : Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển - PTSC - Giám đốc
- Từ tháng 04 năm 2007 đến tháng 12 năm 2007 : Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển (PTSC) - Phó Giám đốc
- Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 04 năm 2007 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Phó trưởng chi nhánh
- Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 01 năm 2003 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - PTSC - Trưởng phòng thương mại
- Từ tháng 03 năm 1999 đến tháng 12 năm 2001 : Chi nhánh Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Tổ trưởng tổ thương mại
- Từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 03 năm 1999 : Chinh nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí tại HCM - Nhân v

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.