VŨ THỊ KIM OANH
Vũ Thị Kim Oanh

58 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

4.73 tỷ VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Vũ Thị Kim Oanh
Năm sinh : 16/08/1964
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hà Nội
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Trung cấp Y khoa

Cá nhân có liên quan
TênMã CKKhối lượngGiá trị (Tr.VND)
Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung
(Con trai)
DTI
******
******
Nguyễn Trọng Quân
Nguyễn Trọng Quân
(Chồng )
DTI
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

Từ tháng 04 năm 2017 đến ngày 30 tháng 08 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Từ 1/1/1984 đến 1/1/1992: Nhân viên Nhà máy In Tiến Bộ, Hà Nội

- Từ 20/6/1994 đến 05/5/2016: Giám đốc Côngty TNHH TM ĐứcTrung

- Từ 06/5/2016 đến T3/2017: Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung

- Từ 4/2017 Đến nay: TV HĐQT -Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.