VŨ THANH SƠN
Vũ Thanh Sơn

TGĐ

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM)

N/a

59 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Vũ Thanh Sơn
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : 
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế

Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1TGĐ
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (UPCoM: HTM)
2001
2CTHĐQT
CTCP Vang Thăng Long (UPCoM: VTL)
2003
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VTL
******
***
******
2HTM
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1VTL
******
******
******
2HTM
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

08/1986 - 12/1988: Bộ đội Cục Vật tư - Bộ Quốc Phòng

+ 01/1989 - 03/1993: Cán bộ, Phó phòng Phòng KH Kinh doanh thị trường - Giám đốc VP đại diện, Giám đốc CN TP. Hồ Chí Minh Tổng Công ty XNK và Đầu tư tỉnh Hải Hưng

+ 04/1993 - 7/1999: Phó Giám dốc, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Hải Hưng phía Nam

+ 7/1999 - 11/2001: Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hai Dương

+ 12/2001 - 8/2004: Phó Giám đốc Công ty SX-DV và XNK Nam Ilà Nội (nay là Tổng Công ty TM Hà Nội)

+ 9/2004 - 12/2006: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM Hà Nội

+ 01/2007 - 11/2007: uv HĐQT, Phó Tồng Giám đốc Tổng Công ty TM Hà Nội

+ 12/2007 - 12/2010: uv HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM Hà Nội

+ 01/2011 - 7/2017: Thành viên HĐTV, Tổng Giám dốc Tổng Công ty TM I là Nội

+ 07/2017 - 06/2018: Phụ trách HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TM Hà Nội

+ 7/2018 - Nay: Thành viên HĐQT, Tồng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.