VÕ VĂN THƯ
Võ Văn Thư

Trưởng BKS

CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)

ThS Kinh tế

49 tuổi

0 VND

Tài sản cá nhân

0 VND

Tài sản cá nhân và liên quan

Thông tin cá nhân
Họ tên : Võ Văn Thư
Năm sinh
 : ******
CMND/CCCD
 : ******
Nơi sinh : Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán : 
Địa chỉ
 : ******
Trình độ

Thạc sỹ Kinh tế

Chức vụ
#Chức vụCông tyBổ nhiệm
1Trưởng BKS
CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN)
2017
Cổ phiếu đang sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTN
******
***
******
TỔNG CỘNG
******
Cổ phiếu đại diện sở hữu
#Mã CKKhối lượngTỷ lệGiá trị (Tr.VND)
1HTN
******
******
******
TỔNG CỘNG
******
Quá trình công tác

- Từ 1998 đến 06/2001: Công tác tại Công ty TNHH Nam Hải

- Từ 07/2001 đến 04/2016: Công tác tại Công ty CP DV BCVT Sài Gòn (SPT)

- Từ 04/2016 đến hết tháng 05/2018: Trưởng phòng kiểm toán nội bộ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh

- Từ 2017: Trưởng Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Hưng

Thịnh Incons

Giao dịch cổ phiếu
Mã CKKL đăng kýKL thực hiệnNgày đăng kýNgày thực hiệnKhối lượng sở hữuTỷ lệ (%)

Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.

Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu

Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK

Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.